از طریق اینترنت تقاضا کنید

دانشگاه اورارتو مفتخراً اعلام می‌دارد که روی اینترنت تقاضا می‌پذیرد.


اطلاعات مفید برای متقاضیان

متقاضیان برای ورود به دانشگاه اورارتو باید مدارک زیر را ارائه دهند:

·        تقاضانامه

·        مدرک خاتمه تحصیلات دبیرستانی (دیپلم)

·        فتوکپی گذرنامه معتبر

·        6 عدد عکس

متقاضیان باید در امتحانات زیر قبول شوند:

·        زبان ارمنی (املاء)

·        زیست‌شناسی (شفاهی)