Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի որակի ապահովման քաղաքականության հիմնական դրույթներ

content_images/Որակի քաղաքականություն.pdf