Ամբիոնի վարիչհոգեբանական գիտությունների թեկնածու` Հ. Պետրոսյան :  Ամբիոնում ընդգրկված են հանրապետության անվանի և վաստակաշատ հոգեբաններԱմբիոնի նիստերի ժամանակ քննարկվում են առարկայական ուսումնական ծրագրերըհաստատվում են կուրսային և դիպլոմային աշխատանքների թեմաներըՄեծ ուշադրություն է դարձվում երիտասարդ դասախոսների հետ տարվող աշխատանքներինԱմբիոնի դասախոսների կողմից կազմակերպվում է դասալսումներ, գիտական կոնֆերանսներբաց դասերհոդվածների քննարկումներՄեծ է համալսարանի ղեկավարության աջակցությունը երիտասարդ հոգեբաների հոդվածներիմեթոդական ձեռնարկների, մասնագիտական գրքերի հրատարակման գործում: