Ամբիոնի վարիչբժշկական գիտությունների թեկնածու` Վ. Բարսեղյան: Ամբիոնի բոլոր դասախոսներն ունեն գիտական կոչումներԲացի տեսական պարապմունքներիցամբիոնի դասախոսներն ուսանողների հետ անցկացնում են նաև գործնական պարապմունքներ: Համալսարանի բնագիտական առարկաների ամբիոնի լաբորատորիան հագեցված է ժամանակակից տեխնիկական սարքերով (սլայդներմիկրոսկոպերպլակատներ), որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի խորը և նպատակային վարել գործնական դասերը: Բնագիտական առարկաների ամբիոնը համարվում է նաև գիտահետազոտական կենտրոնորտեղ դասախոսները կատարում են լուրջ հետազոտություններԱմբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվում են հոդվածներմեթոդական ձեռնարկներԱմբիոնի վաստակաշատ դասախոսներն իրենց մասնագիտական ունակությունները և գիտելիքներն անմնացորդ կերպով նվիրում են համալսարանի առաջընթացի և գիտական հեղինակությունը բարձր պահելու գործին: