Աննա Նադոյան
Գիտական կոչում
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Կրթություն
2002-2004թթ.      Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի Ուրարտու համալսարան (մագիստրատուրա) Սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ
1989-1994թթ.        ԵՊՀ, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության բաժին
Աշխատանքային փորձ
2000 - մինչ այսօր   Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի Ուրարտու համալսարան, Սոցիալական աշխատանք ֆակուլտետի դեկան
Լեզուներ                 Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն