Բակալավրիատի կրթական ծրագրով ավարտական կուրսի ուսանողները հաջողությամբ պաշտպանեցին իրենց ավարտական աշխատանքները: