Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ հայցորդ

Կրթություն

2003-2008 Խ. Անովյանի Անվան ՀՊՄՀ իրավաբանական հոգեբան, հոգեբան-մանկավարժ մասնագիտությամբ 2009-2014 Խ.Ավբովյանի անվանՀՊՄՀ ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ

2010 թ.թիվ 18 հատուկ հոգեբան

2010թ. Խ. Աբովյանի անվանՀՊՄՀ դասախոս

2011թ.-2014 <<Փոքր Մհեր>> ՊՈԱԿ կրթահամալիր հոգեբան

2014-2017 թ. <<Շիրակացու ճեմարան>>միջազգային կրթահամալիր>>հոգեբան-մանկավարժ

2017 թ. Գործնական հոգեբանությանև սոցիոլոգիայի <<Ուրարտու>> համալսարանի դասախոս

Լեզուներ՝հայերեն, ուսերեն, անգլերեն