Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <Ուրարտու> համալսարանի ուսանողները 2013 թվականի փետրվար ամսին ուսումնական պրակտիկա են անցկացրել Մարի Իսմիրլյան մանկատանը:

 

Պրակտիկայի զեկավար` Ա.Կաթունյան