Հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցավ

<<Ինչպես հակազդել մանիպուլյացիային>> թեմայով թրեյնինգը: 


Թրեյնինգային յուրահատուկ, հույզերով լիցքավորված աշխատանքային

մթնոլորտում տարբեր ոլորտի մասնագետներ, ուսանողներ ակտիվորեն

մասնակցեցին քննարկմանը և ձեռք բերեցին գործնական գիտելիքներ, թե ինչպես

կարելի է հակազդել մանիպուլյացիային