ԱՄՆ-ի Սան Բեռնարդինո քաղաքում (2014) վերահրատարակվել է Ս. Սեդրակյանի Ընտանիքի հոգեբանություն (S.Sedrakyan Family Psychology) դասագիրքը անգլերեն լեզվով:   Գիրքը կարելի է ձեռք բերել amazon.com կայքում: