«Ուրարտու» համալսարան ընդունվելու համար պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

  • ·         Դիմում
  • ·         Միջնակարգ կրթության վկայական
  • ·         Անձնագրի պատճեն
  • ·         6 լուսանկար

Դիմորդները պետք է հանձնեն հետևյալ քննությունները`

  • ·         Հայող լեզու (գրավոր)
  • ·         Կենսաբանություն (բանավոր)