Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու»

համալսարանն ամբողջովին համատարմագրված  է: